Welkom op de website van Verkade industrie
 

Alle technieken om water optimaal te behandelen

In veel productieprocessen is water onmisbaar voor het eindproduct. Daarom speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol.
Niet altijd is drinkwater geschikt voor het proces. Een behandeling is essentieel: denk aan ontharding, omgekeerde osmose, filtratie, desinfectie en decarbonatie. Ook kan waterbehandeling na afloop van het productieproces nodig zijn, bijvoorbeeld omdat het is vervuild en het waterschap eisen stelt aan het lozen van water. Om aan die eisen te voldoen zijn verschillende reinigingsmethoden denkbaar. Verkade Industrie heeft veel ervaring in waterbehandeling. Al naar gelang de eisen creëren we een installatie op maat. Die dankzij de 24-uurs storingsdienst probleemloos functioneert.